Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2018

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod hasłem „Nauka–Biznes–Samorząd. Razem dla Gospodarki” odbył się 8 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.      
      
Wdrożenie efektywnej współpracy między tymi trzema podmiotami stanowi kolejne wyzwanie dla rozwijających się przedsiębiorców. Małe i średnie biznesy stawiają na innowacyjność w nie mniejszym stopniu niż duże firmy. Potrzebują one jednak dobrego nastawienia ze strony samorządów oraz odpowiedniego środowiska otoczenia biznesu.

Kongres stanowi okazję do skoncentrowanego dialogu i umożliwia szereg spotkań, o które o wiele trudniej byłoby na własną rękę. Należy tu na pewno podkreślić ilość spotkań networkingowych, B2B oraz niezwykle praktyczną tematykę wystąpień i prelekcji, co w efekcie pozwalało każdemu z uczestników otrzymać wiedzę gotową do implementacji w firmie.

Udział delegacji z Indii oraz Chin oferował niespotykaną na co dzień perspektywę i szansę na wymianę dobrych praktyk a podczas organizowanych równocześnie targów Biznes Expo prezentowana była oferta dla biznesu na niespotykaną w Polsce skale.

Przypomnijmy, że jest to już kolejna edycja kongresu MŚP, na której obecna jest firma Event Concept. Ciągłe doskonalenia naszej oferty oraz nacisk kładziony na profesjonalizm obsługi sprawia, że organizatorzy zaufali nam powierzając organizację imprezy o tak dużej randze, która już od dawna jest wydarzeniem rozpoznawanym i budzącym zainteresowanie daleko poza granicami kraju.