Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2017

Z Kongresem Małych i Średnich Przedsiębiorstw związani jesteśmy od samego początku.
Tradycyjnie odpowiedzialni byliśmy za projekt i przygotowanie inauguracji. Wykorzystując koliste elementy konstrukcyjne oraz dekoracje firmy ShowTex uzyskaliśmy bardzo kameralny efekt głębi w której zmieścił się nawet pełny skład zespołu Śląsk.