Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

KMiŚP

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to wydarzenie łączące mniejszy biznes z przedstawicielami władzy i organizacjami pozarządowymi. Co roku w Katowicach odbywają się debaty i warsztaty mające na celu poprawę komunikacji oraz relacji pomiędzy stronami